Dự Án Trung Tâm Thương Mại Blue Square

Dự Án Trung Tâm Thương Mại Blue Square

Sau đây là hình ảnh công trình đã thi công tại dự án thi công cửa trượt tự động tại Trung Tâm Thương Mại Blue Square địa chỉ Phạm Văn Hai Tân Bình, HCM do các kĩ thuật viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao từ Bảo Phúc trực tiếp thực hiện.